Home  
  Events Calendar  
  Benefit events  
  News  
  Photo Album  
  Video  
  Classes  
  Mailing list  
  Directory  
  Immigration info  
  About us  
  Contact Us  
  Media  
  Travel  
  My Visit  
 
 
energize
 
thrive market madara
 
 
bcen
 
 
 
 
 

     

DELYAN DEMIREV

In French

Канадско-български културен център "Зорница"- Монреал

Ви кани на клас с АВТЕНТИЧНИ БЪЛГАРСКИ ХОРÀ
с известния хореограф ДЕЛЯН ДЕМИРЕВ, Гост от България
МОНРЕАЛ - 10.06.2017, НИАГАРА - 10.06.2017, ТОРОНТО - 11.06.2017, ОТАВА - 17.06.2017, КВЕБЕК - 18.06.2017

https://www.youtube.com/ watch?v=7kVy_shjsPY-

Ако желаете да се насладите на невероятния ритъм на
Автентични български хора, играни преди 100 и повече години...

М О Н Р Е А Л
10.06.2017, събота, 10.30 h
$20 за възрастни
$10 за деца от 7 до 14 год.
École d'éducation internationale de Laval
5075 Chemin du Souvenir, Laval, QC H7W 1E1, (Gymnase)
Вход през: врата N:19 в задния двор на училището
(514) 629 6951, concerts.zornica@gmail.com
Canadian-Bulgarian Cultural Centre «Zornitsa»
************************** ************************** ************
Т О Р О Н Т О - 11.06.2017, неделя
457 Cosburn Ave, East York, ON M4J 2N2
15-16.00 ч - Деца ($10)
16-18.00 ч.- Възрастни ($20) 
************************** ************************** ************
Н И А Г А Р А - 10.06.2017, събота, 19.30 ч 
Public Library, 4848 Victoria Ave, Niagara Falls, ON L2E 4C5
(716) 400 8899, 905 324 7568, (514) 629 6951
$20 - Възрастни 
$10 - Деца от 7 до 14 год.
************************** ************************** ************
О Т А В А - 17.06.2017, събота
19.00 ч.
$20 - Възрастни 
$10 - Деца от 7 до 14 год.
************************** ************************** ************
К В Е Б Е К - 18.06.2017, неделя, 12.00 ч.
$25 - Възрастни 
1310, rue Garnier, Quebec G1S 4Y1, 
(Centre de loisirs St. Sacrement) 
Входът- заданата част на сградата.
(418) 265 0488, (514) 629 6951
************************** ************************** ************П О К А Н А
КЪМ ВСИЧКИ РОДОЛЮБЦИ И ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ

Нека обърнем поглед към своите корени и да дадем възможност на нашите деца и внуци да опознаят своя корен, като се докоснат до Българският Фолклор. Той е бил винаги обединител на българите през вековете. Фолклорът е този, който е карал българина да има надежда и да се чувства по добре. Хорото е било и ще бъде връзката между поколенията.
Нашите деца е добре да знаят колко е богат нашият фолклор и да го продължат, подържат и предават на поколенията. Няма още фолклорист, който да познава изцяло нашите хорца, песни, ритуали и обичаи. За това е добре да обединим усилията на да специалисти и хора професионалисти в тази област, които ще ни помагат да съхраним БЪЛГАРЩИНАТА ЗАД ГРАНИЦА! 

Няма как да знаем всичко за фолклора, но има начин как да го предаваме на поколенията! Като показваме на нашите деца, макар и далече от България красотата и магията на нашите танци! Като танцуваме с тях в нашите танцови групи по градовете, макар и толкова далече от България! И като каним колеги от България, които да ни обогатяват с различен поглед в тази област! Както, когато и най-добрата домакиня има желание да научи и по-различни рецепти от нейните.

Ще бъдем щастливи нашите деца да разберат и почувстват колко е богат нашият фолклор. Да си признаем и ние не знаем много за него….! Истината е , че нашият фолклор е НЕОБЯТЕН !!! 

Ние тук, в Канада сме от различни краища на България. За това би било чудесно с поканата на един Гост- професионален хореограф и от България да може да си дадем възможносттта на всеки един от нас да се докосне отново чрез него до своя край, своето село и своите традиции, нрави и духовност. Всяка фолклорна област носи своята красота и душевност. Ще имаме възможност за пореден път да се докоснем до нашите предци в българския фолклор.

Нашият Гост-Хореограф, Делян Демирев от Плевен, ще ни покаже автентични хорца , които са играни преди 100 и повече години. Ние сме тук в Канада, далеч от България и това не ни пречи да съхраним и предадем на нашите деца прекрасните ни автентични хора и да преоткрием заедно и отново какви са били техните предци. Автентичното хоро крие в себе си богатата душевност, красота, нашите нрави, бит, поминък, характер и доброта на българина от различните области. Ритъмът, темпераментът, стилът и характера на изпълнението на автентичното хорце показват различията в етнографските ни области в България, а от там и различната душевност на българина. 

https://www.youtube.com/ watch?v=7kVy_shjsPY

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


WORKSHOP Danses bulgares authentiques avec l’invité de Bulgarie - Chorégraphe professionnel DELYAN DEMIREV
MONTREAL - 10.06.2017, 10.30 h 
NIAGARA - 10.06.2017, 19.30 h
TORONTO - 11.06.2017, 16.00 h
OTAVA - 17.06.2017, 19.30 h
QUEBEC - 18.06.2017, 12.00 h

https://www.youtube.com/ watch?v=7kVy_shjsPY
- 2 153 549 vues

https://www.facebook.com/ events/1213334355442621/

(514) 629 6951, concerts.zornica@gmail.com  
Canadian-Bulgarian Cultural Centre «Zornitsa»
************************** ************************** *********
MONTREAL
10.06.2017, Samedi, 10.30 h AM ($20)
École d'éducation internationale de Laval
5075 Chemin du Souvenir, Laval, QC H7W 1E1 
Entrez par la port #19, situé dans la cours-arrière de l’école (Gymnase) 
(514) 629 6951, concerts.zornica@gmail.com  
************************** ************************** **********
NIAGARA FALLS 
10.06.2017, Samedi, 19.30 h PM ($20)
Public Library
4848 Victoria Ave, Niagara Falls, ON L2E 4C5
(716) 400 8899, 905 324 7568, (514) 629 6951
************************** ************************** **********
TORONTO 
11.06.2017 - 457 Cosburn Ave, East York, ON M4J 2N2
15.00 - 16.00 h = Enfants ($10)
16.00 - 18.00 h = Adults ($20) 
(647) 300 8828, (647) 979 6040, (514) 629 6951
************************** ************************** *********
QUEBEC
18.06.2017 , Dimanche, 12.00 h ($25)
1310, rue Garnier, Quebec G1S 4Y1
(Centre de loisirs St. Sacrement)
(l'entrée se situe derriére l'immeuble)
(418) 265 0488, (514) 629 6951
************************** ************************** *********

Bulgarian-American Cultural Center Madara is happy
to support the event !

www.centermadara.org
Todor Ialamov

Vasil NenkovDavid Flashenberg

emona